FÉR MARTIN

800 poděbradských příběhů

FÉR MARTIN

*1974

Farář Českobratrské církve evangelické Martin Fér pochází z Lysé nad Labem, z tradiční evangelické rodiny. Absolvoval gymnázium v Nymburce a poté se rozhodl ke studiu teologie. Inspirací mu bylo několik výrazných farářských osobností, mezi nimi také jeho předchůdce v Poděbradech Pavel Dvořáček. Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze absolvoval v roce 2000. Největší vliv na jeho budoucí kazatelskou práci měli bibličtí teologové Jan Heller a Petr Pokorný s důrazem na aktuální výklad biblických textů. Během studia strávil rok studijního pobytu (1997-1998) na univerzitě v Ženevě, na fakultě protestantské teologie (Université de Genève, Faculté de théologie protestante). Po ukončení studia působil deset let (2001-2011) jako farář na Valašsku, ve sboru v Růžďce, a poté přijal nabídku farářovat v Poděbradech, v rodném Polabí. Od mládí se angažoval v práci s mládeží v rámci evangelické církve. Práce s dětmi a mládeží je mu blízká i dnes (organizace letních táborů i dalších pobytů). Snaží se také otevírat evangelický sbor veřejnosti. V prostoru evangelického kostela se konají přednášky, koncerty, výstavy. Martin Fér navázal na aktivity svého předchůdce Pavla Dvořáčka, jako jsou večery Ekklésia, Polabská evangelická pouť, vánoční divadlo ad. Sbor se účastní celostátní akce Noc kostelů.V rámci oprav historického altánu Gloriet, kulturní památky, která stojí na zahradě evangelické fary, se z jeho iniciativy koná množství akcí, z nichž největší – zářijový benefiční festival GlorietFest se stává stálicí poděbradského kulturního života. Ve volném čase Martin Fér překládá teologickou literaturu z francouzštiny (Evangelický katechismus Bůh – můj bližní; dále spolupřekládal: Th. Römer: Zapovězené žalmy; D. Marguerat: Úvod do Nového zákona; Th. Römer: Úvod do Starého zákona; F. Vouga: Teologie Nového zákona). K jeho koníčkům patří rovněž tvorba webů (mistareformace.cz, biblehrou.cz, katecheze.evangnet.cz a další). Uznáním jeho pastorační práci byla jistě i volba za seniora poděbradského seniorátu v roce 2013 (nejvyšší správní funkce v jednom ze čtrnácti regionů Českobratrské církve evangelické). Martin Fér je ženatý. Manželka Jana pracuje ve Speciální škole v Poděbradech, tři děti Jonáš, Magdalena a Matěj studují. (MF, LK)