PEŠTA JAN

800 poděbradských příběhů

*1973

Narodil se v Praze Vršovicích jako jediný syn Vladimíra Pešty a Jiřiny Peštové. Od útlého věku projevoval zájem o hrady a historická města, v čemž ho rodiče s láskou podporovali. Jan své znalosti postupně rozvíjel samostudiem a po ukončení gymnázia byl přijat na Fakultu architektury ČVUT (1992–1997), kde získal titul Ing. architekt. Na škole jej velmi ovlivnil zejména Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., který jej přivedl k zájmu o lidovou architekturu, a Prof. Ing. arch. Akad arch. Václav Girsa. Po studiu začal pracovat na středočeském pracovišti Památkového ústavu (dnešní Národní památkový ústav), kde se podílel mimo jiné na přípravě podkladů k vyhlášení městských, vesnických a krajinných památkových zón. Do Poděbrad se přistěhoval v roce 1998, po svatbě s poděbradskou rodačkou Petrou Tomsovou, v té době studentkou Dějin umění FF UK. Zpočátku žehral na nížinatou krajinu, ale s plynoucím časem si ji zamiloval. Postupně se jim narodily čtyři děti – Barbora, Ondřej, Matylda a Rozálie. Jan v Poděbradech ve volném čase chodil zpívat do Sboru sv. Cecílie a společný čas s blízkými trávil cestami po českých památkách i přírodních krásách. Od roku 1998 se začal profesně zabývat průzkumy historických staveb. V Poděbradech mimo jiné začal systematicky pracovat na prvních podkladech pro budoucí Encyklopedii českých vesnic. První díl Encyklopedie – Střední Čechy (obsahující i řadu vesnic v okolí Poděbrad), vydalo nakladatelství Libri v roce 2003. V témže roce se Jan s rodinou přestěhoval do Nymburka. V letech 2004 – 2011 vydalo nakladatelství Libri další čtyři svazky – Jižní Čechy, Západní Čechy, Ústecký a Liberecký kraj. Kromě těchto knih napsal více než 200 odborných i populárně naučných článků a jako autor či spoluautor vydal několik dalších knižních publikací. Přímo v Poděbradech se pracovně podílel mimo jiné na opravě inundačního mostu a zasazoval se o zařazení dvou unikátních technických staveb – zdymadla s vodní elektrárnou a radiotelegrafní vysílací stanice („Rádiovky“) – mezi chráněné kulturní památky. Rozsáhlejší byla spolupráce se sousedním městem Nymburkem a také jeho četné aktivity při ochraně lidové architektury na Poděbradsku a Nymbursku. Od roku 2009 přednáší na FA ČVUT, na VŠCHT a na AVU předměty související s historickou architekturou a stavitelstvím. V roce 2013 se přestěhoval s rodinou do Rožmitálu pod Třemšínem, kde byl v letech 2018-22 také členem zastupitelstva. (PP)