SMETANA FRANTIŠEK

800 poděbradských příběhů

*1937 – †2018

Ing. František Smetana se narodil v Olšanech, v okrese Dačice, kde rodiče vlastnili zemědělskou usedlost. František měl dva sourozence, bratra Jana a sestru Miluši. Všichni pracovali s rodiči na statku, k němuž patřilo 15 ha zemědělské půdy a 5 ha lesa. Po roce 1946 zasáhl i rodinu Františka Smetany sílící vliv komunistické strany. Na otce Jana byl vyvíjen tlak, aby vstoupil do družstva s tím, že za ním půjdou ostatní z vesnice. Jan Smetana však vstup do družstva vytrvale odmítal. Následovaly takřka denní prohlídky, zvyšování povinných odvodů, neustálé kontroly. V roce 1953 byl Jan Smetana jako kulak odsouzen k zabavení majetku, zákazu pobytu v dačickém okrese navždy a k odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně. Jen díky následné amnestii nemusel Jan Smetana do vězení nastoupit, vše ostatní však zůstalo v platnosti. V dubnu 1953 byla rodina Smetanova odvezena pouze s nejnutnějšími věcmi do Dačic na nádraží, kde jim byly předány jízdenky do Horních Počernic. Společně s rodiči a sourozenci pak začal František Smetana pracovat na místním státním statku. Základní školu ukončil v roce 1952. K dalšímu studiu nebyl přijat s tím, že je synem kulaka. Při zaměstnání tedy začal studovat. Nejprve se vyučil na zemědělském učilišti, následně vystudoval Vysokou školu zemědělskou a poté i Vysokou školu ekonomickou v Praze. Přesto byl celou dobu až do roku 1989 režimem diskriminován, hlídán a kontrolován. V roce 1966 se oženil s Marií Jedličkovou, přestěhoval se z Horních Počernic do Velkého Oseku a začal působit jako učitel na zemědělském učilišti v Poděbradech. Manželům Smetanovým se narodily dvě dcery – Petra a Martina. V roce 1980 se manželé Smetanovi přestěhovali do Poděbrad. Působení Františka Smetany v Poděbradech je nedílně spjato s Hotelovou školou a to již od jejího založení v roce 1968. V prvním roce vyučoval studenty matematiku a fyziku, později pak výhradně ekonomické předměty. V roce 1990, po změně komunistického režimu, se přihlásil do konkurzu na uvolněné místo ředitele školy, konkurz vyhrál a jako ředitel pak působil na škole až do roku 2005. Za působení Františka Smetany došlo na hotelové škole k mnoha změnám. Promyšlenou investiční výstavbou se podařilo v roce 1996 postavit hotel Junior, který sloužil jako internát pro studenty a místo praktické výuky. Studenti absolvovali praxe v hotelové restauraci i její kuchyni, v recepci i na dalších pracovištích. Mezi priority školy patřilo vybavení nejmodernější technologií ve cvičných kuchyních a učebnách techniky obsluhy. V návaznosti na výstavbu hotelu byla v roce 1996-98 provedena rekonstrukce a modernizace budovy školy, tak, aby tvořily s hotelem jeden architektonický celek. Hotelová škola vypracovala projekt Vyšší odborné školy, který byl po projednání příslušnými orgány a MŠMT schválen a od 1. 9. 1996 bylo otevřeno studium na VOŠ. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý a přispěl ke zvýšení prestiže hotelové školy. Snem Františka Smetany bylo navrácení vysokoškolského studia do Poděbrad. Tradice vyššího odborného školství v Poděbradech sahá až do první republiky, kdy tehdejší obchodní akademie byla známá široko daleko. Snad ještě většího věhlasu dosáhla Fakulta slaboproudé elektrotechniky, která v Poděbradech sídlila přes třicet let (1953 – 1984). Protože vysoká škola ve Středočeském kraji chyběla, snažil se ze všech sil prosadit myšlenku založení Vysoké školy Jiřího z Poděbrad (s pobočkami v Čáslavi a Kutné Hoře se zaměřením na technické obory). Vysoká škola Jiřího z Poděbrad sice nakonec nevznikla, ale Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, jejíž vznik František Smetana také inicioval, byla po více než čtvrtstoletí (1996 – 2022) důstojnou zástupkyní terciárního školství v Poděbradech. (ES)