WIENER JOSEF

800 poděbradských příběhů

WIENER JOSEF

*1901 – †1983

K neprávem zapomenutým poděbradským rodákům a bezesporu významným osobnostem našeho města patří také lékař a spisovatel Josef Wiener. Pocházel z dobře situované židovské rodiny, otec se úspěšně věnoval obchodu a rozhodl se poskytnout talentovanému synovi vysokoškolské vzdělání. Právě židovský původ a hrůzy druhé světové války a následný převrat v únoru 1948 často způsobily, že mnohé zajímavé, talentované osobnosti trvale zmizely ze širokého povědomí. V Praze Josef absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a začínal jako sekundář neurologické kliniky. Od roku 1924 krátce pracoval v nemocnici v Roudnici nad Labem a tím definitivně zpřetrhal vazby na Poděbrady, protože i po návratu do Prahy se už plně věnoval kariéře uznávaného neurologa a psychiatra, specialisty na nervové choroby a také příležitostného spisovatele. Jako literát psal drobné črty, glosy, básně a aforismy, ale také povídky a verše převážně humorného až satirického ladění do nejrůznějších novin a časopisů. Byl kmenovým autorem Lidových novin, Tribuny a humoristických časopisů Dobrý den (redigoval Karel Poláček) a Trn. Za tím účelem používal umělecký pseudonym Alcantara. Není bez zajímavosti, že díky své lékařské odbornosti se sblížil až dokonce jako rodinný přítel s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. Byl přímo oficiálním lékařem Osvobozeného divadla. Dělat si legraci vůbec není snadné a občasné deprese bývají častým následkem, který potřebuje odborný zásah. V roce 1926 se mladý lékař oženil s Hanou Taussigovou, dcerou známého pražského židovského advokáta Oskara Taussiga. S narůstající hrozbou židovských perzekucí v srpnu 1939 emigrovali manželé Wienerovi do Spojených států i se svými dvěma dcerami Janou a Marií. Tam se samozřejmě opět potkali s Voskovcem a Werichem a i po druhé světové válce udržovali alespoň vzájemný korespondenční styk. Ve Spojených státech si změnili příjmení z Wiener na Winn. Josef Wiener se stal Joseph A. Winn, přičemž písmeno A znamenalo jeho literární pseudonym Alcantara. Hanna Wienerová se zase stala Joan Winn. Postupně do USA emigrovali i další jejich blízcí a vzdálenější příbuzní. Doktor Winn v New Yorku, kde se s rodinou usadili, pokračoval ve své lékařské praxi stejně jako ve své drobné literární tvorbě. Od r. 1947 působil jako přednosta Mental Hygiene Clinic, Veteran Administration v New Yorku a o čtyři roky později byl přednostou Mental Hygiene Treatment Division. Po r. 1954 se habilitoval na docenta neurologie a přednášel na New York Medical College. Profesní kariéru zakončil jako přednosta Neurology and Psychiatry Service, Veteran Administration Outpatient Clinic v newyorském Brooklynu. Jako literát zůstal věrný českému jazyku a pravidelně spolupracoval s exilovým čtvrtletníkem Pavla Tigrida Svědectví. Do Československa se už nikdy nepodíval. (LL)