WOLDE ŠTĚPÁN

800 poděbradských příběhů

WOLDE ŠTĚPÁN

*1970

Narodil se v Polabí, mládí prožil v Poděbradech, ale profesní život se odehrává v Praze, ale i v Poděbradech. Svým věkem lze řadit mezi počáteční generaci Husákových dětí. Svou vizáží je nepřehlédnutelný a etiopské geny, jež má po svém otci, tuto skutečnost podtrhují. Jeho otec přijel studovat technický obor do Prahy, kde se seznámil s jeho matkou. Nikdy nenavštívil zem svého otce a jeho dialekt amharštinu, která je oficiální řečí v severní části této africké země, neumí. Sám sebe vnímá jako autentického Čecha. Vyrůstal mezi dvěma sourozenci sestrou a bratrem, z nichž bratr je celoživotně mentálně handicapován. Gymnázium absolvoval v Poděbradech, jedna z jeho profesorek ho charakterizovala jako člověka, jenž si dokázal sjednat respekt a své slovo, které druhým dal, dodržel, což je důležitý předpoklad pro život. Po gymnáziu studoval Vysokou školu ekonomickou a Fakultu sociálních věd, ale nakonec dal prostor podnikání v oblasti marketingu a médiích. Snad ho této problematice přivedla i specializace doprava a spoje. K nedílné součásti Štěpánova života náleží experiment, což se projevilo i v mladické rozvernosti – v bydlení ve squatu v Praze, který obývali se svými kamarády. Zásadní v tom byla zkušenost z míst, kam by se běžný smrtelník nedostal. Štěpán není apolitický, ale politiku nechává spíše ostatním, jelikož ví, že se lépe může vyjádřit v jiné oblasti, která je mu blízká, tedy média a reklama. Právě tam nasbíral nějaké zkušenosti, které se snaží využít ve prospěch samotných médií, inzertních klientů i k obživě své rodiny. Důležitou součástí Štěpánovy osobnosti je schopnost rychlé, přesné komunikace, ochoty přiblížení se ke konkrétnímu člověku. Tím si získává nadhled a respekt. Jako manažer je vždy optimisticky naladěn, poněvadž s pesimismem nelze uskutečnit žádné záměry, naplnit poslání institucí, v jejichž čele stojí. Ale i skepse má podle pana Woldeho smysl. Dnes mnohé komunikační toky už nekontroluje člověk, ale obsluhují je algoritmy, jež například falešné společenské narativy mnohonásobně zveličují, že jsou schopny během pár minut položit i velkou a zdravou banku na světě. Jeho pracovním krédem je, že jako manažer nemusí vždy vědět, co do detailu dělá pracovník. Jeho úkolem je včas zasáhnout, aby zajistil rozvoj společnosti a nedocházelo k potenciálním ztrátám. Přestože pracuje v médiích, není přítelem sociálních sítí, vidí v nich dobrého sluhu a špatného pána, což se ukázalo právě během války na Ukrajině, kterou vyvolalo Rusko. Během života Štěpán dosud spoluzaložil několik společností: Media One, která pomáhá se zpracováváním televizních obsahů, kde působí jako jednatel, dále spolupracuje s Frame 100–R. Neodmyslitelnou součástí jeho lokální identity je podíl na poděbradském Kafíčku spoluutvářející sociální subkulturu lázeňského města. Rád přemýšlí, dělá rozvrhy situací, ale zároveň si i trochu komplikuje život. Možná i proto v roce 2014 vstoupil do neziskového projektu analyzující prostými dialogy témata veřejného prostoru jako demokratizace společnosti, společná Evropa, korupce, duševní zdraví pod značkou Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví. Od roku 2012 vede TV Óčko, hudební stanici, která náleží do holdingu MAFRA. Pracuje tam, i když sám hudbu této stanice nevyznává. Znamená to podání profesionální výkonu a potlačení osobních estetických preferencí. Krom toho musel také řešit otázku propojení holdingu MAFRA s Agrofertem. Pragmaticky však situaci vyhodnotil, že pokud by holding zprostředkovaně nevlastnil Andrej Babiš, vlastníkem by byl jiný miliardář. Místem jeho práce se stala Praha, což v realitě znamená dennodenní dojíždění. Nebrání se tomu a ve všední den usedá v 5:40 do automobilu, který ho za poslechu Radiožurnálu doveze za ještě přijatelného provozu do centra města. Poděbrady by za Prahu neměnil, protože nabízejí lepší kvalitu života a jízda autem je pro něj maličkostí. K otázce zájmů je strohý a vlastně řízení i péče o rodinu je prvořadý zájem, dále uvádí sport a hudbu. Se svou ženou, gymnaziální profesorkou, vychovávají syna zatím studujícího na gymnáziu a jejich dcera se na střední školu teprve chystá. (MS)