EXNER MILAN

800 poděbradských příběhů

*1948

Významný keramik, tvůrce užitkové keramiky točené na hrnčířském kruhu, ukončil v roce 1967 studium na Střední průmyslové škole keramické v jihočeské Bechyni. Dospívání a studijní léta v šedesátých letech minulého století považuje za nejlepší období svého života. V letech 1967-1974 pracoval Milan Exner v keramickém družstvu Keramo v Praze a od roku 1975 působil v Ústředí lidové umělecké výroby. Se svou ženou Helenou, také keramičkou, tvořil již ve vlastní dílně v Poděbradech. Díky její velké podpoře realizoval a představil svá díla na více než třech desítkách úspěšných výstav. První výstavu zorganizoval v roce 1973 ve Vlašimi, kde se narodil, a do rodné Vlašimi se vrátil s další výstavou v roce 2013. Od roku 1976 do roku 2008 vystavoval např. v Nymburce v galerii Papyrus, v Bechyni, Praze, v Českém Krumlově, v Kersku v Lesním ateliéru Kuba a v Olomouci. Vzhledem k jeho činorodé praxi a umu byl od roku 1979 registrován ve Svazu výtvarných umělců. V našem městě poprvé vystavoval v roce 1981 a pak v roce 1995 v poděbradské galerii Klub. Výstava s názvem Keramika Exner v roce 2008 v poděbradském Polabském muzeu byla věnovaná třiceti letům rodinného keramického studia. Mezi vystavovanými exponáty nechyběly Rohy hojnosti nebo obrazový vývoj jeho díla, známých keramických srdcí. Keramická plastika Tři srdce je umístěna od roku 2006 v poděbradském lázeňském parku poblíž květinových hodin a nahradila plastové rudé srdce, bývalý symbol poděbradských lázní. Na této výstavě nechyběla díla jeho syna Davida, např. plastika Predátor. Milan Exner se zúčastnil také mnoha společných výstav, i mezinárodních. V Německu v Mnichově, ve Frankfurtu a v Karlsruhe, v Belgii v Roselare. Další výstavy následovaly a k tomu ještě v letech 1976-1986 zvládl vyučovat modelování na Lidové školy umění v Poděbradech. V letech 1981 obdržel 1. cenu za nejlepší výrobek v oboru keramika v celostátní soutěži ÚLUV a Svazu českých výrobních družstev a roku 1986 v téže soutěži získal 1. cenu za keramický jídelní servis. V letech 1999 až 2011 bylo možné zhlédnout jeho díla v poděbradské galerii Ludvíka Kuby. Velmi zdařilé jsou i jeho realizace v architektuře z osmdesátých a devadesátých let. Na poděbradské Hotelové škole, v poděbradské České pojišťovně, v Kulturním domě v Jilemnici, na Městském úřadě v Zábřehu na Moravě. Patří k nim také fontána s třemi květinovými sloupy pro Hospic v Červeném Kostelci v roce 1995 a díla v soukromých rezidencích v Mnichově a v Schönecku u Hanau. Dalšími realizacemi jsou keramický obklad modlitebny a keramická kamna pro Českobratrskou církev evangelickou v roce 1999 a také keramická stěna s pítkem ve vstupním prostoru do lázeňského domu Zámeček. Pro poděbradský kostel Církve bratrské vytvořil v roce 2007 Jákobův žebřík. V roce 2018 se konala v poděbradském Polabském muzeu další retrospektivní výstava s názvem Milan Exner 70. V témže roce byl Milan Exner zaslouženě dvakrát oceněn. Pamětní medailí při oslavách 100. výročí založení republiky a při oslavách Dne Poděbrad převzal z rukou starosty Křišťálový štít. Jeho díla se nacházejí v soukromých sbírkách v Německu, Francii, Rakousku, Slovensku, Belgii, Švédsku, Holandsku, Japonsku, USA, Kanadě a v České republice. Od roku 2021 je Milan Exner také nositelem titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje, který mu byl předán ve skanzenu Vysoký Chlumec na Dni řemesel. I přes tuto uměleckou vytíženost byl dvě volební období veřejně činný. Stal se zastupitelem za stranu Volba pro město Poděbrady. Pracoval v komisi pro kulturu, propagaci, výchovu, vzdělání a spolkový život a v současné době je předsedou Komise pro regeneraci městské památkové zóny. I nadále se věnuje vlastní tvorbě a organizování keramických dílen pro děti a dospělé. V rámci Design Studio Exner spolupracuje se synem Davidem, keramikem a sochařem. Vytvářejí spolu modelované glazované krby, zahradní fontány, napajedla, žardiniéry, svítidla aj. (ZŽ)