GINSBURG RODERICK ALDRICH

800 poděbradských příběhů

*1899 – †1987

Narodil se v Poděbradech Na Hrázi a původně se jmenoval Oldřich Ginter, ale už roku 1910 se celá rodina přestěhovala do Spojených států amerických a usadila se v Chicagu. Tady Oldřich, který si v americkém exilu změnil jméno, vychodil nejdříve střední školu (Carter H. Harrison Highschool) a poté začal studovat lékařství na chicagské univerzitě (University of Chicago). Studium ale ze zdravotních důvodů nedokončil. V roce 1930 si na téže univerzitě doplnil vzdělání a získal titul bakaláře filozofie. Pracoval jako úředník v chicagských obchodních skladech, později jako hlasatel v chicagském rozhlase. Oženil se a z manželství se narodili dva synové. Z Chicaga se rodina přestěhovala do menšího města Harvey (rovněž stát Illinois), kde Roderick Aldrich Ginsburg také zemřel a byl pochován. Vedle své profese se už od 30. let věnoval překladům české poezie do angličtiny (Karel Hynek Mácha: Máj, Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie, Jaroslav Vrchlický: Satanella, Ján Kollár, Josef Svatopluk Machar, František Gellner, Otokar Březina a další). Roku 1942 vydal reprezentativní antologii české poezie od počátku 19. století až do začátku 20. Století – The Soul of a Century. Collection of Czech Poetry in English (Duše století. Sbírka české poezie v angličtině), v níž představil nejznámější díla a autory českého básnictví tohoto období. V předmluvě, která v krátkosti seznamuje anglické čtenáře s historií české literatury, zároveň uvedl, že jeho antologie není vyčerpávající, a přiznal, že výběr básní a jejich překlad určoval ohled na jejich přeložitelnost a srozumitelnost pro anglické mluvčí. Ginsburgova antologie se dočkala krátké pochvalné recenze v časopise Books Abroad (1944) od Franze Carla Weiskopfa, pražského německy píšícího spisovatele a publicisty, který emigroval v roce 1938 do USA a živil se tu až do roku 1947 jako novinář a recenzent. V roce 1942 Ginsburg uveřejnil ještě monografii o Jánu Kollárovi – Jan Kollar: A Poet of Panslavism (Ján Kollár: Básník panslavismu), která byla oceněna řadou zahraničních slavistických pracovišť. Ginsburgovy práce jsou dodnes předmětem zájmu literární vědy a nepochybně přispěly k rozšíření známosti české literatury a kultury v americkém prostředí. (LK)