KROPÍK KAREL

800 poděbradských příběhů

*1950

JUDr. Karel Kropík, znalec bibliofilie, knižního umění, grafiky a výtvarného umění, přítel mnoha významných umělců a osobností (prof. František Dvořák, prof. Josef Koutecký, Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Ota Janeček ad.). Základní a střední vzdělání nabyté v Poděbradech později završil na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiu vedl v Poděbradech turistický oddíl v duchu zásad Jaroslava Foglara, se kterým se osobně znal. To byl také důvod, proč spoluinicioval a na veřejnosti popularizoval péči o poděbradský hrob č. 222 Jindřicha Foglara, otce Jaroslava, který se v našem lázeňském městě léčil a pobýval. Ač dr. Kropík žil a pracoval v Praze, Poděbradům nikdy nepřestal být věrný, čímž navazoval na rodinnou společenskou tradici: jeho otec Karel byl známou a populární zdejší osobností v oboru pohostinství a na pokrmech maminky Růženky si v automatu Jitřenka pochutnávala i řada poděbradských celebrit. Babičku Marii Šimonkovou, která pracovala v nymburských železničních dílnách, rád zmiňoval spisovatel Bohumil Hrabal. Dr. Kropík se podílel na celé řadě kulturních akcí nejen v Poděbradech, ale na dalších místech (Křinec, Nymburk, Praha ad.), v nichž vždy odkazoval na své město. Spolupracoval na velké retrospektivní výstavě z tvorby výtvarníka Josefa Kábrta na poděbradském zámku (1999), na realizacích výstav Spolku českých bibliofilů (SČB), jehož je čestným členem, pořádaných v Polabském muzeu Poděbrady (Dobrou chuť s uměním; příležitostné spolkové tisky; Karel Svolinský; grafika Miroslava Houry, Vojtěcha Cinybulka ad.) a také v Městské knihovně ( Václav Hollar). Úvodním slovem doprovázel vernisáže zdejších výstav obrazů a grafik Pavla Roučky, plastiky Jakuba Flejšara (2004) a výtvarných děl Adolfa Borna (2014). Ojedinělým drobným exponátem, který ve velkém množství vystavených předmětů neunikl však pozornosti médií – vánočním řetězem ze staniolu vytvořeným dětmi v terezínském ghettu, který mu v dětství věnovala obyvatelka poděbradského domova seniorů Luxor, přispěl do výstavy pořádané v Národním muzeu v Praze k 100. výročí vzniku naší republiky. Ze svého archivu spoluuspořádal na zámku v Křinci (2014) výstavu věnovanou B. Hrabalovi i další příležitostné poděbradské expozice grafik. V roce 2008 byl organizátorem výstavy v pražské výstavní síni SČUG Hollar Odkaz Zdenky Braunerové pro českou bibliofilii, věnované 150. výročí narození této významné české umělkyně. Přednášel v Praze o tvorbě malíře Oty Janečka, Josefa Kábrta a jeho syna tiskaře Petra, o životě a díle Boženy Němcové. Zmiňme též, že uspořádal řadu besed na téma advent a Velikonoce, vystupoval se svými příspěvky v programech Nocí kostelů v Poděbradech a v Pátku, nebo v domově Luxor. Publikoval články a statě o bratrech Čapcích, Jiřím Suchém, Pavlu Roučkovi ad. ve sbornících Spolku sběratelů a přátel exlibris aj. V poslední době se dr. Kropík zabývá životem a dílem skladatele Antonína Dvořáka a prezidenta dr. Emila Háchy a o své znalosti a poznatky se rád a nezištně dělí s jednotlivými zájemci či veřejnými institucemi. Svými aktivitami a podněty patří dr. Kropík k těm osobnostem, pro něž Poděbrady vždy byly a zůstávají „městem jejich srdce“. (JČ)