MACHÁLEK JAN

800 poděbradských příběhů

*1955

Narodil se do středostavovské rodiny v době, kdy v Československu ještě probíhal třídní boj, avšak s ideologickým laděním se neztotožnil, stejně jako jeho rodiče. Otec Jan byl oblíbený poděbradský dentista a maminka Věra u něj pracovala jako zdravotní sestra a u zubařského křesla se také poznali. Jan mladší vystudoval gymnázium a následně se nechal zapsat na pozemní stavitelství stavební fakulty ČVUT. Po její skončení přešel do investičního oddělení státního podniku Sklo Bohemia, kde se podílel na investičních projektech nejen v Poděbradech, ale i v rámci celého sklářského holdingu. Zřejmě i díky tomu dobře vstřebal problematiku technologie skla, kterou později využil během soukromého podnikání. Po roce 1989 postavil s kolegy sklářské studio a těšil se na plánovanou dráhu stavaře. Jenomže po roce provozu ostatní kolegové z firmy odešli. A protože Jan Machálek do rozjezdu vložil nemalé peníze, musel firmu začít řídit sám s manželkou Irenou. Postupně si práci se sklem zamiloval a z původního záměru firmu do roka prodat, se novou kapitolou jeho života neplánovaně stal sklářský byznys. Než vyrostl v respektovaného majitele sklářské manufaktury Artcristal Bohemia ve Velkém Oseku, měl možnost se osobně potkat s mnoha úspěšnými lidmi včetně. Tomáše Bati. Stačilo jenom pokorně naslouchat a ukládat kamsi do hlavy a ve chvíli, kdy zrovna není co dělat, opět se k poznanému a odposlouchanému vrátit a zkusit si z toho něco užitečného vzít do budoucna. A tak konal i ve své praxi už na počátku rodinné firmy v roce 1993, kdy si prozřetelně nechal jméno své firmy Artcristal místo s tvrdým „y“ registrovat s poněkud nelogickým měkkým „i“, aby se už dopředu vyhnul případným právním sporům s tehdejším hegemonem trhu Skloexportem. Dnes Jan Machálek vyváží z Polabí své ručně tvarované dekorační sklo do celého světa. Jeho firma nabízela své výrobky v téměř sedmi stech prodejnách uměleckých předmětů, prosadil se i ve sklářské Mekce na italském ostrově Murano a jeho výroby drželi v rukou vítězové prestižních tenisových i golfových turnajů, včetně tenisového grandslamu US Open. Zpočátku k tomu hojně užíval velkoobchodní firmy, ale pak se sám začal starat o prodej na veletrzích i v přímých vztazích se zákazníky. V roce 2020, kdy se kvůli koronaviru prakticky zastavil obchod po celém světě, vzpomněl si na slova Tomáše Bati, který mu jednou řekl: „Když máš les, vyráběj nábytek a ten prodávej ve svých obchodech“. A myšlenka byla na stole, zřídíme vlastní obchody. A protože svět je „online“, bude to vlastní internetový obchod. Po dvou letech byl obchod přístupný po celém světě. Nedílnou součástí obchodního přístupu Ing. Jana Machálka je způsob uzavírání smluv. Obchodovat ho učil zkušený obchodník pan Rückl. Jednou mu po návštěvě u zahraničního zákazníka řekl: „Tam kde po jednání dostaneš na stůl smlouvu, poděkuj a více se tam nevracej. Tam, kde si podáte ruku a podíváte se do očí, tam můžeš jezdit pořád. Podání ruky je více než zákon.“ Vedle úspěšného podnikání, kam se zapojil i syn Jan nejmladší, objevil nejen pro sebe svět rotariánů. V roce 1991 přišla do Poděbrad nezávazná nabídka Rotariánů z Anglie, zda by nešlo obnovit zdejší Rotary club, který byl založen v roce 1927, a po roce 1948 byl zakázán. Během zdvořilostní návštěvy klubu v Bury St. Edmunds poznal nový obsah slov charakter, přátelství, slušnost a poctivost, že se okamžitě po návratu domů rozhodl přenést tyto principy do svého života, své rodiny, své práce. Z počátku šlo jen o navázání přerušené historické tradice, o užší propojení společenských vztahů s lidmi, kteří sdílejí podobné hodnoty a mohou si být vzájemnou oporou. Postupem času se ukázalo, že být v Rotary má pro Jana Machálka mnohem hlubší význam. Nezištná pomoc potřebným! K dalším významným mimopracovním aktivitám, které konvenují s rotariánskými principy, patří podpora Ceny Ď, pro kterou zajišťuje už 15 let výrobu skleněných cen a poslední dobou se podílí i na výběru laureátů. Jan Machálek se také se svými rotariány zapojil s plzeňským Registrem dárců kostní dřeně do celostátního propagačního projektu. A stejně jako v podnikání šel do toho naplno a s úspěchem. V roce 2018 za to obdržel od světového prezidenta Rotary International nejvyšší ocenění Rotary – Service Above Self (Služba na prvním místě). Mezi tím byl opakovaně prezidentem poděbradského klubu a pro rok 2025/26 byl dokonce zvolen guvernérem celého Česko-slovenského rotariánského distriktu číslo 2240. Zdrojem energie a radosti je pro něj práce, která se mu vedle rodiny stala koníčkem. (LL, MS)