MÁŠA ANTONÍN

800 poděbradských příběhů

*1935 – 2001

Podobně jako se do historie Poděbrad krátkou novinářskou epizodou zapsal Jaroslav Hašek, také v životopise pozdějšího úspěšného scénáristy a dramatika lze nalézt poděbradskou novinářskou etapu. Na rozdíl do Haška, Máša v poděbradských novinách dokonce téměř rok pracoval a v archivu lze dohledat i jeho konkrétní první novinářské pokusy. Antonín Máša se narodil v obci Višňová na Příbramsku, rodiče Antonín a Marie Mášovi tam provozovali smíšený obchod. Po obecné škole nastoupil na příbramské gymnázium, kde se potkal s celoživotním přítelem pozdějším filmovým režisérem a scénáristou Pavlem Juráčkem, který měl v jeho pozdějším poděbradském angažmá také své prsty. Na přání rodičů pak Máša krátce pokračoval na Vyšší hospodářské škole, ale stále víc ho lákalo divadlo a film. Po absolutoriu nastoupil v roce 1954 na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde začal studovat novinářství. Ale příliš sevřený ideologický styl studia mu nevyhovoval a po dvou letech školu opustil. Ovšem aby nestudoval nadarmo, chtěl se zkusit této profesi ještě věnovat. V roce 1956 nastoupil Antonín Máša jako redaktor ve Vesnických novinách v Poděbradech. Důvod byl prostý, jeho kamarád Juráček nastoupil jako redaktor Vesnických novin v Nymburce a protože bylo zrovna volné místo stejných novin v Poděbradech, tak se stal na necelý rok Máša poděbradským novinářem. List o čtyřech stránkách jednou týdně vydával Okresní národní výbor v Poděbradech. Paradoxně právě v Poděbradech Antonín Máša vstoupil do Komunistické strany Československa, stejně jako Pavel Juráček v Nymburce. Z dochovaných dokumentů lze vyčíst, že plat redaktora Vesnických novin Poděbradska (přesněji definováno jako funkce pracovníka pro zemědělskou propagaci a tisk při zemědělském odboru rady ONV) byl stanoven na 1 450 Kč měsíčně. K obdržení plné výše však musel splňovat vyšší odborné vzdělání zemědělské a 5 let praxe v zemědělském odboru. U Máši vzdělání zemědělské dostatečně nahradily 3 semestry novinářského studia, nicméně kvůli chybějící praxi však přišel o deset procent platu. Tím pádem inkasoval 1305 Kč měsíčně. Nutno poznamenat, že práce ho ani v nejmenším neuspokojovala a jeho náhlé ukončení pracovního poměru v roce 1957 bylo dáno tím, že v září zahájil svá vysokoškolská studia na fakultě filmové a televizní dramaturgie na FAMU. V tomtéž roce se Máša oženil s Milenou Štěrbovou a dva roky nato se mu narodil syn Pavel a rodina se usadila v Praze. Po absolutoriu nastoupil jako dramaturg filmového studia Barrandov. Autorsky se podílel na řadě úspěšných filmů. Po okupaci v roce 1968 vystupuje z KSČ. Je propuštěn z Barrandova a zaměstnání nachází v tehdejších ateliérech v Gottwaldově (Zlínu), kde začíná psát divadelní hry. V roce 1981 nastoupil do Laterny Magiky v Praze. Po roce 1989 se opět vrátil na Barrandov. Následně získal od Unie Českého filmového svazu a Českého televizního svazu morální rehabilitaci za křivdy spáchané komunistickým režimem od roku 1969 do roku 1989 na jeho osobě a tvůrčí práci. V české filmové historii zůstává zapsán jako významný představitel tzv. nové filmové vlny šedesátých let. (LL)