NOVÁK JAROMÍR

800 poděbradských příběhů

*1950

Poděbradský učitel, místostarosta, zastupitel města, ředitel domova důchodců. Narodil v  Doksech, okr. Česká Lípa. Místo narození však neodpovídá místu, kde rodina žila. Je to dáno tím, že s porodem matce pomáhala její sestra, porodní asistentka. Matka s rodinou hospodařila v malé obci Vazačka pod hradem Bezděz. V roce 1953 po vytvoření vojenského újezdu byli vystěhováni. Rodina křivdu těžce nesla, navíc i ty malé peníze od státu za náhradu byly týden po obdržení znehodnoceny měnovou reformou. Otec Josef pocházel rovněž z hospodářství, celý život však pracoval jako úředník a dojížděl z Podmok a později z Městce Králové do Poděbrad. Tam se rodina přestěhovala v roce 1957 a Jaromír od první třídy začal navštěvovat zdejší základní školu. Po jejím absolvování vystudoval SPŠ strojní v Kolíně. Ale byla to jen přestupní stanice, protože díky zkušenostem z poděbradského Sokola a vlivem učitele Josefa Obra se už jako cvičenec a později jako cvičitel rozhodl pro učitelské povolání. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil nejprve v malotřídce v Kamenných Žehrovicích na Kladensku. Tady s pomocí dětí a rodičů vybudoval víceúčelový sportovní areál. Po pěti letech se vrátil do Poděbrad na tehdy nově otevřenou ZŠ Na Valech, kde vyučoval fyziku, tělesnou výchovu a základy techniky. Později učil fyziku i na obou poděbradských gymnáziích. Ve volbách v roce 1991 se poprvé stal členem městského zastupitelstva za ČSSD a s přestávkou v letech 2018 – 2022 pracoval a stále pracuje jako zastupitel. Tři volební období zastával funkci uvolněného místostarosty Poděbrad. Když se na radnici po volbách 2006 vrátil jako řadový zastupitel, následně až do roku 2009 zúročoval své zkušenosti z práce za katedrou a v samosprávě ve funkci školního inspektora. Během jeho působení na radnici stál zejména u tvorby a realizace sociálního programu města (Mateřské školy pro handicapované, Speciální škola, Mateřské centrum, Handicap centrum, Dům s pečovatelskou službou v Krátké ulici, Centrum zdravotních a sociálních služeb, startovní byty ve Velkém Zboží, v ulicích Čechově a Za nádražím, nová dětská hřiště u kostela a na Žižkově, Chráněné dílny a chráněné bydlení, nízkoprahové ubytování na Ostende ve střešních a půdních nástavbách, lávka a přechod přes Labe, rekonstrukce zdravotního zařízení v Husově ulici, poliklinika v Jiráskově ulici a na Náměstí T. G. M.). Město zastupoval ve Sdružení lázeňských míst ČR ve funkci místopředsedy. Sdružení se v této době podařilo získat dotace pro rozvoj lázeňských měst ve výši několika set milionů korun. Na této dotaci významným způsobem participovaly i Poděbrady. Současně inicioval zapojení Poděbrad do hnutí Zdravých měst a plnění programových cílů tohoto sdružení. Za významný počin vnímá návrh a organizaci výstavby sportovního areálu u ZŠ Na Valech, na němž se podílel s kolegou učitelem Jaroslavem Richtrem. Jeho život výrazným způsobem ovlivnila dlouholetá spolupráce a přátelství s generálem Rudolfem Krzákem, s nímž se od roku 1985 podílel na mapování a připomenutí zásluh našich legionářů, což vyústilo ve vydání Sborníku a seznamu všech legionářů, kteří se narodili a žili na Poděbradsku. Rovněž inicioval umístění pamětní desky poděbradských legionářů ve vestibulu Základní školy TGM. Nejen za tuto práci byl poctěn Medailí Československé obce legionářské. V roce 2009 nastoupil jako ředitel Domova důchodců Luxor a výrazně přispěl k obohacení a rozšíření aktivního každodenního života zde žijících seniorů. K významným aktivitám patří návštěvy velvyslanců zemí Evropské unie, kterých dosud poděbradský domov důchodců zásluhou Jaromíra Nováka navštívilo už 24 vedoucích zahraničních diplomatů. Takové návštěvy výrazně obohacují nejen život obyvatel Luxoru, ale zásadním způsobem propagují i město Poděbrady.  Jaromír Novák je podruhé ženatý, z prvního manželství má dvě dcery Ivu a Lenku. (LL)