PEŘINA JAROSLAV

800 poděbradských příběhů

PEŘINA JAROSLAV

*1899 – †1984

Stavitel je člověk, který tvoří skutečné hodnoty a tvoří je vždy se zřetelem k tomu, že jeho dílo bude vidět. A což teprve, když je stavitelem člověk zanícený a své tvůrčí činnosti cele oddaný. Pak jeho dílo je nejen hodnotou praxe a užitku, nýbrž i krásy. Takovým stavitelem byl i Jaroslav Peřina, který dal Poděbradům v mnohých místech novou tvář s tichým a vroucím přáním, aby byly hezké, aby se všem domácím i cizím líbily. Není to jen místní patriotismus, nýbrž skutečná touha vytvořit ve svém povolání krásné životní dílo, jež po nás zůstává jako po spisovateli dobrá kniha a po malíři krásný obraz. Narodil se v malé vísce Srbce nedaleko Poděbrad jako nejmladší dítě z mnohočlenné rolnické rodiny. Základní vzdělání získal v Poděbradech, kde se také vyučil tesařem. V roce 1917 v průběhu 1. světové války byl jako plnoletý povolán do vojenské služby. Po základním výcviku v Liberci byl převelen na srbskou frontu ke strážnímu útvaru na chorvatské Istrii. Po ukončení války, po studiu stavební průmyslové školy v Jaroměři, po praxi u stavebních firem v Nymburce a v Praze a složení stavitelských zkoušek se vrátil do Poděbrad, kde v roce 1927 založil vlastní stavební firmu. V tomto období konce dvacátých let, ale především v létech třicátých navrhl a postavil v Poděbradech a okolních obcích velké množství bytů jak v domech činžovních, význačných vilách, ale především v rodinných domcích ve stavebním slohu českého funkcionalismu, v té době velmi módního. V roce 1940 jeden takový rodinný domek odvážně a nezištně nabídl k dispozici Zdeně Mašínové a jejím dětem, protože se musely ze dne na den okamžitě vystěhovat z Prahy. Mimo soukromé stavby je nutno připomenout i stavby praktické, například Dětskou léčebnu Dr. Ladislava Filipa na Náměstí T. G. Masaryka, skladiště Hospodářského družstva v Družstevní ulici, přestavbu Poděbradské mlékárny i luxusní rozměrnou vilu v ulici Palachova, která po znárodnění byla čtyřicet šest let využívána Základní uměleckou školou. Po útlumu stavební činnosti v průběhu II. světové války byla těžce obnovená činnost firmy násilně ukončena nástupem komunistické moci v roce 1948. Následně Jaroslav Peřina pracoval až do důchodového věku v projekčním ústavu v Kolíně a v Okresním stavebním podniku Nymburk. Životopis Jaroslava Peřiny, jedné nepřehlédnutelné poděbradské osobnosti, by nebyl úplný, kdybychom jej nevzpomněli jako veřejně činného občana. Jako člen nebo příznivec podporoval řadu zájmových spolků nebo organizací, například Tělovýchovnou jednotu Sokol, skautskou organizaci Junák, Klub poděbradských vodáků a Rotary klub Poděbrady. V posledním období války byl jako zástupce Národně socialistické strany členem Revolučního národního výboru, který 7. května 1945 převzal do svých rukou správu města až do voleb v roce 1946. Byl též aktivním členem Českobratrské církve evangelické, kde se nemalou měrou podílel na výstavbě nové modlitebny. (JP)