ŠEBERLE VÁCLAV

800 poděbradských příběhů

*1952

Rodák z Kladna bydlel s rodiči v rodinném domě ve Švermově (od r. 1980 součást Kladna), kde prožil své dětství i mládí a vychodil základní školu. V letech 1968–1972 absolvoval střední průmyslovou školu strojní v Kladně. Vysokou školu báňskou, obor hutnictví v Ostravě Porubě ukončil získáním titulu inženýr. Absolvoval vojenskou službu. Nejdříve pracoval v SONP (později Poldi) Kladno v mechanických provozech, později jako referent a následně jako vedoucí oddělení zásobování. Mezitím postupně vlastníma rukama rekonstruoval dům v Poděbradech a v roce 1986 se sem definitivně přestěhoval s manželkou a dcerami. Začal pracovat ve sklárně Bohemia Poděbrady v investičním oddělení na přípravě výstavby nového závodu skláren (výstavba byla v roce 1990 vedením skláren zrušena). Po krátkém období podnikání mezi léty 1990–1992, kdy se věnoval obchodní a poradenské činnosti a dvou letech práce v soukromé sklárně Artcristal Bohemia Poděbrady změnil obor a v roce 1994 nastoupil na Městský úřad Poděbrady do funkce vedoucího správního odboru. Následně od roku 1997 až do odchodu do důchodu v roce 2015 pracoval ve funkci tajemníka městského úřadu. Mimo standardní práci tajemníka řídil v letech 2001–2003 organizační, personální a technické záležitosti v souvislosti s reformou státní správy, což byl největší zásah do fungování městského úřadu v jeho historii (např. jen počet zaměstnanců se zvýšil více než dvojnásobně). Dále po celou dobu aktivně spolupracoval zejména na investičních akcích ve městě a řešení dopravy. V práci zastával princip „na všechny stejný metr“, přímé jednání, zákonnost, slušnost. Je autorem několika článků publikovaných na webových stránkách města Poděbrady a v periodickém regionálním tisku. Jako jediný pracovník z volených představitelů města a úředníků měl prověrku NBU pro práci s tajnými dokumenty. Mezi jeho záliby patří rodina, četba, zahrádka, historie, technika a památky. V mládí byl jeho zálibou také sport, hrál košíkovou. O dění v Poděbradech se aktivně zajímá i nyní, i když je už řadu let v důchodu. (HŠ)