SVOBODOVÁ SÁRA

800 poděbradských příběhů

*1996

Absolventka ateliéru Lukáše Rittsteina na Akademii výtvarných umění v Praze. Její předešlé studie na AVU se ubíraly k restaurování kamene, ale jak šel čas, změnila obor na moderní sochařství. Už v prvním roce na poděbradské základní škole Václava Havla Sára věděla, že nebude úplně zapadat do běžných škatulek. Během studia docházela na výtvarku, kde našla přesně tu cestu, kterou se potřebovala vydat. V rodině Svobodů/Kurků nikdo umělecky nadaný nebyl, vyjma snad prapradědečka Zdeňka Svobody, který bydlel v Přední Lhotě a moc hezky kreslil portréty. Sára neměla úplně rodinné umělecké zázemí, na kterém by mohla stavět. Rozhodla se tedy skočit do prázdna a vystudovat střední Uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České v Českém Krumlově, Obor kamenosochařství (2012–2016) pod vedením Františka Postla a Miroslava Žáčoka. Český Krumlov se zdál umělecky dokonalý a Sáře nabídl mnoho příležitostí otestovat její talent a schopnosti. V roce 2015 tady vyhrála soutěž jihočeského talentu středních škol. Ve školním roce 2014/15 jí město prostřednictvím školy nabídlo zakázku na vánoční sochu medvěda pro každoroční Adventní trhy na náměstí. Medvědí sochařský debut je k vidění v Českém Krumlově o Vánocích i nadále. V posledních dvou letech souběžně se studiem na střední škole docházela na brigádu do ateliéru k Janu Koreckému, který je velmi kvalitním restaurátorem kamene a absolvent AVU. Díky jeho vedení se Sára dozvěděla o Akademii výtvarných umění v Praze, kam se i přihlásila na talentové zkoušky do ateliéru prof. Petra Siegla na Restaurování kamene a byla později po maturitě úspěšně jako jediná přijata. Průběh jejího studia prošel nečekanou změnou už ve druhém roce. Profesor Siegl se po téměř třiceti letech působení na AVU odebral na odpočinek, aby se mohl věnovat umění jako soudní znalec a na místo profesora restaurování kamene nastoupil jeden z jeho prvních studentů MgA. Jan Kracík, který je shodou okolností spolužák Jana Koreckého. Sára pod novým vedením ateliéru však nebyla dostatečně motivovaná a rozhodla přehodnotit své směřování. Přešla z ateliéru Moderní Galerie AVU na hlavní budovu do ateliéru sochařství právě již zmíněného MgA. Lukáše Rittsteina, syna Michaela Rittsteina, jednoho našich nejvýznamnějších expresivních figurálních malířů. Sára v novém kantorovi objevila neznámý a přitažlivý svět. Stal se jejím hlavním uměleckým mentorem, který ji plně podporoval a posouval umělecké ambice. Každoroční akademické Zimní a Letní klauzury jí umožnily posunout se dál a výš. Naučila se spolupracovat a vystavovat ve společnosti talentovaných vrstevníků ze Sochy I., který je jedním ze tří sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze. Během studia na AVU Sára získala sebedůvěru a zúčastnila se i dvou výstav jako je VáclavArt sochy na Příkopech (2020, 2023) nebo Art Prague Sculpture (2022). Dále se podívala do Benátek na výstavu La Biennale di Venezia (2022) kde opět probudila svoji vášeň ke klasickému umění, v jejímž duchu tvoří dodnes. Během covidového období prodala nadživotní realistický portrét gorilího samce s názvem Momotaro do pražské Zoo, který je vystaven poblíž staré části gorilího Centra Méfou. V roce 2023 Sára úspěšně složila diplomovou závěrečnou zkoušku z dějin umění i z praktické sochařské části. Oponentem diplomové zkoušky jí byl český akademický sochař Stefan Milkov. Pro diplom Sára vytvořila z tvrzeného betonu nadživotní sousoší čtyř bytostí s názvem Metamorfóza, jako moderní totem neboli soutotem, který je momentálně vystaven jako součást poděbradské Obory (cca 450 m od kostela Nanebevzetí Panny Marie po levé straně směrem k restauraci Obora). Také od roku 2023 spolupracuje se Záchrannou stanicí Huslík, kde je v zapůjčení jedna z jejích posledních soch Vousáč s králíkem. V současné době má za sebou 6 výstav svých prací a plánuje přesunutí svého ateliéru do rodných Poděbrad. (LuK)