SOBOTKA IVAN

800 poděbradských příběhů

* 1959

Narodil se sice v Uherském Hradišti, ale už od roku 1960 žije v Poděbradech, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Vysokou školu, ČVUT – fakultu architektury, studoval v letech 1978 až 1984 a získal zde akademický titul Ing. architekt. Profesní život zahájil v roce 1984 v Okresní projektové a inženýrské organizaci v Poděbradech. V roce 1990 se osamostatnil a začal pracovat jako architekt ve svobodném povolání. Profesně působí hlavně v Poděbradech, kde má mnoho realizovaných staveb. Jedná se především o stavby bytových domů, rodinných domů a objektů občanské výstavby. Rovněž spolupracoval na založení několika lokalit sloužících pro rozvoj bydlení ve městě Poděbrady. V roce 1993 byl oceněn na výstavě FOR Arch čestným uznáním za projekt bytových domů v Moučné ulici. Dále je autorem například bytových domů ve Studentské ulici, Hellichově ulici, Pražské ulici, Lázeňské ulici, Čechově ulici a ulici Fügnerově. Z ostatních staveb je třeba jmenovat rodinný dům ve Studentské ulici a hotel Felicitas na náměstí TGM. Ivan Sobotka působil dvě volební období v radě města Poděbrady a jedno volební období byl ještě na pozici městského zastupitele. Působil také jako odborný poradce na poděbradském stavebním úřadu. Je ženatý s manželkou Monikou, se kterou má syna Jana. (JS)