STEGBAUER JIŘÍ

800 poděbradských příběhů

*1949 – †2021

Jiří Stegbauer – Jura pocházel z Poděbrad, kde prožil na zážitky bohaté dětství a dospívání. V roce 1958 spoluzakládal chlapecký oddíl „Modré šípy“, který čerpal pro svou činnost podněty z Jaroslava Foglara. Po zjištění, že na poděbradském hřbitově je hrob Jaroslavova otce Jindřicha Foglara, se seznámil s matkou Jaroslava Foglara a následně i s Jaroslavem Foglarem – Jestřábem, s kterým v roce 1963 navázal blízký kontakt a stýkal se s ním a spolupracoval až do jeho smrti. Jeho oddíl Modré šípy vydával na školním lihovém cyklostylu tištěný časopis, v kterém v době, kdy foglarovky byly zakázanými, vycházela na pokračování Záhada hlavolamu. Byly i prvním oddílem, který v 60. letech tábořil v týpí. Druhá generace oddílu byla výsledkem náboru mladších chlapců. V tomto tábornickém oddílu se uplatňovaly výchovné metody Jaroslava Foglara a skautingu. Po obnovení Junáka v roce 1968 se druhá generace Modrých šípů začlenila jako 1. chlapecký oddíl do poděbradského skautského střediska. Oddíl se dosud každoročně schází u výročního táborového ohně. Historii oddílu sepsal Jura pro Poděbradské noviny, čtyřdílný článek vyšel v roce 2017. Jura byl také zakládajícím členem Klubu přátel Jaroslava Foglara, který vznikl v roce 1966 a měl legitimaci číslo 4. Byl spoluautorem výstavy Po stopách Rychlých šípů v Muzeu hlavního města Prahy, uspořádané k 90. narozeninám Jaroslava Foglara v roce 1997. V roce 1999 zakládal Nadační fond Jaroslava Foglara. Snažil se, aby Jaroslavu Foglarovi bylo uděleno státní vyznamenání. To se podařilo až k 110. výročí jeho narození, kdy obdržel in memoriam medaili za zásluhy I. stupně. Jura Stegbauer vystudoval na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Jako publicista působil v redakci novin Lidová Demokracie, časopisů Československý voják, Pionýr, Mladý svět a Květy. V roce 1991 založil Nakladatelství Ostrov, které se zaměřilo na literaturu pro děti a mládež, literaturu faktu a v posledních letech na regionální publikace. Sám také psal a vydával básně. I když dlouhá desetiletí v Poděbradech nežil, vždy se k nim hlásil a zejména v posledních dvou desetiletích se intenzivně zajímal o kulturní a společenské dění ve městě. Byl oceněn čestným občanstvím v roce 2017 a v r. 2018 městem Poděbrady vydanou medailí k 100. výročí vzniku Československé republiky. Jiří Stegbauer byl také za svou činnost při propagaci díla Jaroslava Foglara a skautingu na návrh Jaroslava Čvančary vyznamenán Medailí skautské vděčnosti. Vydal úspěšnou řadu publikací Poděbrady, město mého srdce. Postupně vyšly tři knihy, další připravovanou čtvrtou knihou ale již vydat nestihl; zemřel po dlouhé a těžké nemoci. (PV)