SVOBODA ALEŠ

800 poděbradských příběhů

*1956

V roce 1968, ve 12 letech, se přistěhoval s matkou a sestrou ze severočeského Litvínova do Poděbrad. Po dokončení základní školní docházky se přihlásil na Střední průmyslovou školu chemickou do Prahy, kde maturoval v roce 1975. Nicméně po maturitě nad jeho zájmem o exaktní vědy převážilo nadšení pro výtvarné umění. Jako nejschůdnější se v socialistickém Československu zdálo být absolvování oboru výtvarná výchova a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Šťastnou a osudovou náhodou zde nalezl oporu pro své racionální a geometrické výtvarné vidění světa v osobě učitele doc. Zdeňka Sýkory, který byl u nás v té době průkopníkem ve využívání počítačů ve výtvarném umění. Po skončení vysokoškolského studia se Aleš Svoboda nevydal na dráhu pedagoga, ale na 10 let se stal výtvarným redaktorem a posléze vedoucím redakce obalů v hudebním vydavatelství Supraphon. Jako profesionální grafik a umělec na volné noze v jedné osobě tehdy realizoval stovky obalů hudebních nosičů, desítky úprav knih, hudebnin a návrhů plakátů. Volnou uměleckou tvorbu příležitostně prezentoval i v zahraničí. Po roce 1989 pracoval čtyři roky jako vedoucí edičního oddělení Národní galerie v Praze. V roce 1993 ho zlákala nabídka Jana Sokola a Zdeňka Pince, kteří v roce 1993 založili při Univerzitě Karlově Institut základů vzdělanosti, jenž se měl stát novým typem humanitního studia dosud nerealizovaného bakalářského stupně. Aleš Svoboda zde koordinoval organizaci tzv. kreativního modulu, kde se u studenů podporoval rozvoj tvořivosti na základě různých uměleckých postupů. Při pozdější transformaci Institutu na Fakultu humanitních studií (FHS) mu bylo v roce 2000 svěřeno vedení Kreativního modulu, stal se také členem akademického senátu a následně byl mnoho let i jeho předsedou. Po organizační reformě FHS v roce 2020 mu bylo svěřeno vedení Katedry teorie umění a tvorby. Jako teoretik a kritik je autorem téměř stovky textů o současném výtvarném umění, vizuální sémiotice a výtvarné pedagogice. Jako umělec realizoval dvacítku samostatných výstav a účastnil se více než osmdesáti kolektivních výstav v tuzemsku i zahraničí: v Polsku, Rumunsku, Španělsku, Itálii, Německu, Rakousku, USA. Je členem uměleckého sdružení Klub konkretistů a Svazu českých umělců grafiků Hollar. (ES)