TOLMAN JIŘÍ VLADIMÍR

800 poděbradských příběhů

*1878 – †1937

Knihkupec a nakladatel Jiří Tolman se narodil v Hradci Králové do rodiny příbuzensky spřízněné s českým vlastencem a významným nakladatelem českých knih 1. poloviny 19. století Janem Hostivítem Pospíšilem. Otec Jiřího Tolmana – Bohumil E. Tolman (1842–1903), byl synem známého pedagoga Liborína Tolmana. Vystudoval českou nižší reálku v Praze, kde pak krátce působil jako učitel Kheilovy obchodní školy a redaktor politického listu Františka Šimáčka Posel z Prahy. V této funkci byl souzen za tiskové delikty a od listopadu 1868 do dubna 1870 byl vězněn. Od 1871 byl účetním papírny v Hradci Králové – Kuklenách a téhož roku se také oženil s vnučkou Jana Hostivíta Pospíšila Pavlínou Zeiskovou. Jako politicky nespolehlivému mu byla několik let odpírána knihkupecká koncese, takže zavedené knihkupectví, které koupil už v roce 1875, převedl na své jméno až v roce 1880. Vedle knihkupectví, které dál rozvíjel, zde také zřídil i půjčovnu knih. Prosperující podnik převzal roku 1902 syn Jiří. Ten se na profesi knihkupce připravoval studiem v letech 1889–1892 na gymnáziu a rovněž i na obchodní akademii, kterou absolvoval v roce 1898. Následně získával praxi u známého knihkupce a vydavatele J. R. Vilímka v Praze, ale také v Lipsku a Paříži. Pod nezměněným názvem firmy „B. E. Tolman“ (také Východočeské knihkupectví B. E. Tolmana) pak pokračoval v prodávání a půjčování knih a okrajově se věnoval i jejich vydávání (beletrie, náboženské a populárně naučné spisy). Byl spoluzakladatelem Alliance Francaise v Hradci Králové, členem Sokola, jednatelem Živnostensko-čtenářské jednoty, předsedou Besedy, ochotnické jednoty Klicpera a Klubu přátel starého Hradce. Působil také ve správě města jako zastupitel a člen rady. Je autorem knih zejména zaměřených na regionální historii – 50 let trvání záložny v Hradci Králové, Dějiny Sokola hradeckého, 40 let Besedy královéhradecké. Působil také jako člen Spolku českých knihkupců a funkcionář Jednoty českých knihkupců i jako soudní znalec pro obor knihkupectví u královéhradeckého okresního a krajského soudu. Je také autorem vzpomínek na starý Hradec (vyšly roku 1928, autor podepsán: Jiří Vladimír Tolman). Roku 1927 Tolman svůj podnik prodal a nadále se věnoval jen funkcím v peněžnictví. V Poděbradech si na penzi pořídil letní byt a tady také zemřel v létě 1937. (LK)