Autor: redaktor

800 poděbradských příběhů

KARLÍK HANUŠ

*1850 – †1927 V severozápadní části Poděbrad nad řekou Labe stojí sice dnes už hodně zchátralá, ale přesto kdysi výstavná a nepřehlédnutelná vila s věžičkou, které se po původním majiteli desítky let říká Karlíkova vila. Zpočátku šlo o administrativní budovu bývalého poděbradského cukrovaru. Ten byl postaven v roce 1864 a po jeho likvidaci v roce…
Více

KAMINSKÝ BOHDAN

*1859 – †1929 Básník Bohdan Kaminský (vlastním jménem Karel Bušek) se narodil v obci Čtveřín u Turnova do početné rodiny uměleckého řezbáře Petra Buška (autora řezbářské výzdoby rohanovského zámku v nedalekém Sychrově). Stejně jako jeho bratři i Bohdan Kaminský se po absolvování obecné školy v Radostíně vyučil u svého otce řezbářství. Poté navštěvoval roční průmyslovou…
Více

GLÜCK OTTO

*1881 – †1942 O životě tohoto poděbradského právníka židovského původu bohužel víme mnohem méně, než o jeho posledních dnech. Přesto právě proto sem příběh JUDr. Otto Glücka patří, protože zhruba desetitisícové Poděbrady své oběti z okupace počítají bezmála na neskutečných 300 sousedů, přátel a známých, včetně nedobrovolných účastníků transportů smrti místního židovského obyvatelstva, k nimž patřila…
Více

GINSBURG RODERICK ALDRICH

*1899 – †1987 Narodil se v Poděbradech Na Hrázi a původně se jmenoval Oldřich Ginter, ale už roku 1910 se celá rodina přestěhovala do Spojených států amerických a usadila se v Chicagu. Tady Oldřich, který si v americkém exilu změnil jméno, vychodil nejdříve střední školu (Carter H. Harrison Highschool) a poté začal studovat lékařství na…
Více

FEJGL FRANTIŠEK ST.

*1925 – †2015 Narodil se v obci Rodov, což je dnes součást městečka Smiřice na Královéhradecku. Ze stejné obce pocházel i o 4 roky starší bratranec, slavný český sochař a medailér Milan Knobloch. František byl prostřední ze sourozenců. Měl starší sestru Libuši a mladšího bratra Josefa. Rodiče František a Františka Fejglovi se starali v Rodově…
Více

FEJGL FRANTIŠEK ML.

*1954 Sice se řízením osudu narodil v Jaroměři, ale hrdě se hlásí, že je poděbradský rodák. Na svět přišel do rodiny muzikanta, jehož umělecký záběr mnohonásobně přesahoval Poděbrady. Tatínek František Fejgl starší byl dlouholetým prvním pozounistou, vedoucím skupiny žesťových nástrojů a členem umělecké rady Středočeského symfonického orchestru. Pocházel z Královéhradecka z obce Rodov. Měl ještě…
Více

DOSTAL ADOLF BOHUSLAV

*1873 – †1940 Narodil se v pražském Veleslavíně, na zámečku statkáře Leopolda Dostala (Dostalova matka Anna, roz. Kulichová, pocházela z Poděbradska) a jeho ženy Marie, která v mládí působila jako herečka Prozatímního divadla v Praze (pod uměleckým jménem Marie Horská). Roku 1884 se rodina přestěhovala do Poděbrad, kde se otec stal ředitelem a spolumajitelem cukrovaru.…
Více

DOLEŽAL JOSEF

*1920 – †1999 Sice se narodil v Příbrami, ale Poděbrady, jako město už desítky let zasvěcené sportovní chůzi, bylo hodně blízké jeho srdci. Česká atletika dosud neměla lepšího chodce, jako byla legenda, kterou se už za svého života stal právě Josef Doležal. Vytvořil 12 světových rekordů a desítky československých rekordů a nejlepších výkonů a mnoho…
Více

DOBIÁŠ FRANTIŠEK

*1901 – †1985 Byl to statečný evangelický farář, který se v druhé světové válce zapojil do protifašistického odboje. Svých posledních 19 let žil jako důchodce v Poděbradech. Narodil se ve Velimi, jako čtvrté dítě z deseti, do rodiny, která patřila k nejstarším velimským rodům. Vystudoval gymnázium v Kolíně a po vzoru svého staršího bratra Josefa od…
Více

BENEŠ ŠUMAVSKÝ VÁCLAV

*1850 – †1934 Český novinář, spisovatel a překladatel patří k těm osobnostem, jejichž životní cesta se uzavřela při pobytu v poděbradských lázních, kde se opakovaně snažil posílit chatrné zdraví. Proto je také zařazen mezi ty osobnosti, které jsou nějakým způsobem spojeny s Poděbrady. Narodil se v Plzni v rodině kočího Ondřeje Benesche a Cateriny Beneschowé-Haischmannowé.…
Více