Autor: redaktor

800 poděbradských příběhů

ZELENKA MILOŠ

*1920 – †1978 Rodák z Rakovníka, kterému druhou polovinu profesionálního života vrchovatě vyplnily Poděbrady. Ostatně právě jim věnoval i svou dříve často hojně hranou romantickou suitu Na srdce jsou Poděbrady z roku 1968. S muzikou začínal v Rakovníku. Měl štěstí, že ač byl tatínek posunovač na dráze, díky mamince, talentované zpěvačce, v rodině vládla hudba.…
Více

VURST VÍT

*1977 Třebaže služba církvi jej přivedla pouze na krátký čas do Poděbrad, patří k lidem, kteří v Poděbradech zanechali svou stopu a kdo ví, možná ještě přibudou někdy i další otisky. Totiž, když ještě ani náhodou netušil, že jednou bude poslán za věřícími své církve do Poděbrad, tak pokaždé, když přes Poděbrady s manželkou Lenkou…
Více

UHLÍŘ IVAN

*1958 Prarodiče pochází z Nového Města n/Metují a Luhačovic. Děda Jan Uhlíř pracoval v Novém Městě n/Metují jako lékárník, byl vedoucím Sokola a členem městské rady. Druhý děda Rudolf Dušek vlastnil vyhlášenou drogérii na Náměstí Jiřího v Poděbradech, v domě U Zeleného stromu, tam, kde jsou dnes Královské lázně. Otec Ing. Jan Uhlíř (1925–2010) se…
Více

ŠŤASTNÝ JIŘÍ

*1947 To, čemu se celosvětově říká americký sen, tedy naděje, že každý má šanci tvrdou prací, chytrostí a odvahou dosáhnout společenského a finančního úspěchu, se odehrálo, víceméně bez většího povšimnutí, i v Poděbradech! A stojí za tím doslova buldočí vytrvalost Ing. Jiřího Šťastného, CSc., kterou nakazil i větší část své rodiny (na fotografii se synem…
Více

SEIDL JIŘÍ

*1945 – †2019 Narodil se v jednom z domů v současné Jungmannově ulici v Poděbradech sklářskému mistru Josefu Seidlovi a Anně Seidlové. Jeho šlechtický původ, propůjčující predikát „von Rosenfeld“, lze dohledat a vysledovat skrze jeho matku Annu, rozenou Pavlovskou až do poloviny 17. století. Byl dvakrát ženatý. Poprvé s Jaroslavou Šibravovou, se kterou měl syna…
Více

RAKUŠAN ČESTMÍR

*1946 Rodák z Ostravy vyrůstal v drsném kraji Beskyd v obci Čeladná, kde nikdo nikdy nic nedostal zadarmo. A možná tahle skutečnost se promítla i do životní dráhy Čestmíra Rakušana. Jeho maminka Marie, za svobodna Šrubařová, byla z rodiny sedláka a obchodníka s dřívím. Tatínek Josef byl pro změnu z Podkrkonoší z Hořic, kde se…
Více

PRCHALOVÁ MARIE KLÁRA

*1949 – †2005 Dlouholetá odborná pracovnice Polabského muzea se narodila jako Marie Klötzerová ve Vsetíně. V dětství ji rodinné důvody přivedly z rodného Valašska na Poděbradsko, k tetě do Libice nad Cidlinou. S manželem, poděbradským rodákem, se seznámila na Střední všeobecně vzdělávací škole v Poděbradech, kde v roce 1967 odmaturovala. Navazovalo pomaturitní muzeologické studium při…
Více

PLAČEK DUŠAN

*1973 Třebaže se jako řada jiných vrstevníků narodil v porodnici v Městci Králové, považuje se za poděbradského rodáka. Před časem se začal zabývat rodinnou historií a zjistil, že nejstarší písemný záznam o jeho předcích byl úmrtní list Víta Plačka z roku 1621, sedláka ze Zvěřínka, žijícího v poddanství na panství Poděbrady, narozeného někdy mezi lety…
Více

PFOFF JAN

*1953 Rodák z moravského Šternberku se v devíti letech s rodiči přestěhoval do Poděbrad. A než si našel nové kamarády, rád se o prázdninách vracel k prarodičům na Moravu do Žerotína nedaleko Olomouce. Od mládí měl rád pohyb a brzy zjistil, že v Poděbradech bylo mnohem víc příležitostí, jak se sportovně realizovat. V jedenácti začal…
Více

PEK KAREL

*1887 – †1962 Životní příběh Karla Peka, rodem z Poděbrad, se odehrál v průběhu několika společenských řádů a dvou světových válek. Narodil se jako druhý syn v rodině zdejšího měšťana, poděbradského pekaře Františka Peka, který působil na předměstí v místě dnešní Lázeňské ulici. Karlova Matka se jmenovala Barbora, za svobodna Halamová, ale bohužel záhy zemřela.…
Více