BORECKÝ BŘETISLAV

800 poděbradských příběhů

BORECKÝ BŘETISLAV

*1927 – † 2010

Čestné místo v poděbradské sokolské kronice zcela jednoznačně patří právě Ing. Břetislavu Boreckému, CSc., který stejně jako jeho rodiče i bratr Miloslav vlastně od nepaměti kráčel ve stopách sokolského hnutí, šířil sokolské myšlenky, byl opravdovým vlastencem a až do vysokého věku sám aktivně cvičil v řadách Věrné gardy. Cvičil na dvou nezapomenutelných historických sletech. V roce 1938 před německou okupací nejprve jako jedenáctiletý žák a o deset let později po komunistickém převratu už jako sokolský gymnasta a cvičitel mužů a dorostu, kterým se stal ihned po skončení druhé světové války. V této funkci po dočasném zrušení Sokola působil dlouhá léta také v tělovýchovné jednotě Bohemia Poděbrady. Ale sport nebyl jeho jediný koníček a záliba. Miloval hudbu a velmi zručně hrával na kytaru. V mládí působil v poděbradském dixielandu pod vedením kapelníka Skořepy a se svým otcem a bratrem také hráli na originální nástroje v orchestru poděbradských tamburašů. Nutno poznamenat, že Břetislav Borecký byl úspěšný i v profesionálním životě. Po absolutoriu strojní fakulty ČVUT v roce 1950 nejprve začal pracovat ve Výzkumném ústavu pro stavbu strojů v Praze. Tady také obhájil disertační práci a získal vědecký titul kandidáta věd. Svou vysokou odbornou zdatnost osvědčil i v tehdejším nymburském Závodě oborové mechanizace. Tady pracoval od roku 1969 až do odchodu jako technický náměstek ředitele.
A protože byl opravdu odborník, právě na tomto pracovišti byl dvakrát vyznamenán státní cenou. Vždycky dokázal rozdělit čas mezi erudovanou práci, rodinu a sport, zejména pak gymnastiku. V době sjednocené tělovýchovy pracoval jako cvičitel mládeže. Následně společně se svým bratrem Mílou, Zdišou Kodešovou a Stáňou Dvořákovou založil v roce 1964 oddíl poděbradské sportovní gymnastiky, v němž 25 let působil opět jako trenér mládeže. Po obnovení činnosti Sokola v listopadu 1989 nejprve působil tři roky jako místostarosta tělocvičné jednoty. Po rezignaci starosty Dr. Zdeňka Semelky byl zvolen jeho nástupcem do čela jednoty. Současně vedl oddíl všestrannosti mužů. Byl dlouholetým členem předsednictva Sokolské župy Tyršovy a členem širšího výboru České obce sokolské. Za svůj aktivní život se zúčastnil nespočetného množství veřejných vystoupení nejprve jako cvičenec, později i cvičitel a organizátor. Podílel se na přípravě sletů v letech 1994, 2000 i 2006. Pro skupinu mužů vytvořil několik pohybových skladeb včetně hudebního doprovodu. V březnu 2001 byl městem Poděbrady jmenován sportovní osobností Poděbrad. Obdržel několik pamětních medailí České a Československé obce sokolské a například při 120. výročí Tyršovy župy patřil mezi 15 vybraných držitelů pamětních medailí za obětavou činnost pro sokolské hnutí. Později k ní přidal i čestnou stříbrnou medaili. Krátce před nečekaným odchodem ještě stihnul regulérně předat funkci starosty poděbradského Sokola, kterou s velkým nasazením a sokolskou duší vykonával 17 let. (LF)