Rubrika: Uncategorized

800 poděbradských příběhů

ŽMUDOVÁ ZDENKA

*1947 Pedagožka a od roku 2013 kronikářka města. Občankou Poděbrad je od roku 1974. Narodila se v nedaleké vesnici Činěves, proto obdivný vztah k městu získávala již od dětství. Hlavně pak při studiu na střední všeobecně vzdělávací škole v letech 1962–1965. Šedesátá léta byla pro ni příznivá. Tehdejší školský zákon z roku 1960 zavedl němčinu jako nepovinný jazyk už…
Více

VRBENSKÝ MICHAEL

*1999 Nejlepší poděbradský tenista, člen TK Sparta Praha, svou tenisovou kariéru započal na kurtech TJ LTC Poděbrady. Pochází z tenisové rodiny, proto jeho první tenisové krůčky probíhaly pod vedením jeho otce, tenisového trenéra Michaela Vrbenského st. Své první turnaje začal hrát už jako čtyřletý v nejmladší kategorii baby tenistů. Hrál však i fotbal za FK Bohemia…
Více

VEJTRUBA JOSEF

*1852 – †? Je s podivem, ale významný český elektrotechnik, který z rodných Poděbrad odešel podnikat do Prahy, se ztratil z očí natolik dokonale, že netušíme, kdy zemřel, natož pak kde je pohřben. Narodil se v Poděbradech do kalvinistické rodiny Antonína a Kristýny Vejtrubových. Vyučil se optikem ve Vídni a roku 1878 založil v Praze na Malém náměstí firmu…
Více

TOBOLKA ZDENĚK VÁCLAV

*1874 – †1951 Nejenže se poděbradský rodák přátelil s Aloisem Rašínem i Karlem Kramářem, po jejichž zatčení v roce 1915 se sám pak stal vůdčí osobností mladočechů, ale stačilo jen málo a mohl také patřit k legendárním Mužům 28. října, kteří spolupodepsali provolání Národního výboru o samostatné republice. Rané dětství Tobolka prožil v Poděbradech, kde provozoval svou živnost jeho…
Více

SMETANA FRANTIŠEK

*1937 – †2018 Ing. František Smetana se narodil v Olšanech, v okrese Dačice, kde rodiče vlastnili zemědělskou usedlost. František měl dva sourozence, bratra Jana a sestru Miluši. Všichni pracovali s rodiči na statku, k němuž patřilo 15 ha zemědělské půdy a 5 ha lesa. Po roce 1946 zasáhl i rodinu Františka Smetany sílící vliv komunistické…
Více

SCHLAFFER FRANTIŠEK VOJTĚCH

*1855 – †1924 Narodil se do rodiny poděbradského řídícího Václava Schlaffera a jeho ženy Anny, rozené Froňkové. Už od mládí projevoval výtvarné nadání a tak po reálném gymnáziu zamířil v roce 1873 na Českou školu technickou (dnes ČVUT), kde vystudoval obor pozemní stavitelství na České škole technické. Patřil k žákům Josefa Niklase a zejména pak Josefa Schulze,…
Více

ŘÍHA VOJTĚCH

* 1990 K herectví se dostal v podstatě náhodou, když ho do dramatického kroužku přivedla sousedka a ochotnice Jana Pospíšilová. Všimla si ho, když se sestrou Kamilou pobíhali po zahradě v Poděbradech. Přes mnoho rolí v dětském kolektivu se dostal na jeviště Divadla Na Kovárně, kde hrál s Divadelním spolkem Jiří. Hrál v mnoha pohádkách a podílel se také na autorském…
Více

RADA JAN

*1891 – †1947 Řídící učitel, schopný organizátor, autor, vůdčí osobnost, odbojář, ale především nadšený divadelní ochotnický režisér a scénograf. Těmito slovy lze jednoduše popsat Jana Radu, který působil v Poděbradech v 1. polovině 20. století a jeho jméno je nesmazatelně zapsáno na mnoha plakátech, programech a v novinových článcích, které reflektovaly kulturní dění v Poděbradech nejen za první republiky.…
Více

POSPÍŠILOVÁ JANA

*1947 – †2020 Jana se do Poděbrad přestěhovala se svojí rodinou z Mladé Boleslavi v roce 1985, kde úspěšně působila jako herečka v tamním Divadelním spolku Kolár. K divadlu ji to táhlo i nadále a ještě tentýž rok navázala na svoji dřívější občasnou spolupráci s Divadelním spolkem Jiří, kde předtím byla například nápověda v inscenaci s názvem „Zvony“. Její první rolí byla…
Více

POSPÍŠIL JIŘÍ

*1942 – †2021 Jiří se do historie Poděbrad zapsal především díky své činnosti u Divadelního spolku Jiří, kde přes třicet let zastával různorodé pozice. Vyzkoušel si nejen herectví, ale dlouhé roky byl také na pozici předsedy a stal se také díky své zručnosti a technické zdatnosti nepostradatelným technikem nejen spolku ale i celého divadla. V Divadelním…
Více