Rubrika: Uncategorized

800 poděbradských příběhů

ZÁBRANA JAN

*1931 – †1984 Básník, prozaik a jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů se narodil na Vysočině, v Herálci u Humpolce. Dětství a mládí prožil v Humpolci, kam se rodina přestěhovala roku 1940 do vilky s krásnou zahradou. Tady Jan vychodil obecnou školu a reálné gymnázium, a přestože to byla doba války a okupace, prožíval ji šťastně,…
Více

VOSEJPKOVÁ ANETA

*1992 Celý její život je prostoupen sportem a pohybem. Pochází z Poděbrad a už její tatínek se věnoval sportovní gymnastice právě ve zdejším oddílu. Oba rodiče ji vedli ke sportu od útlého věku, ve třech letech nakoukla do základů sokolského cvičení a hned už následující rok začala dělat sportovní gymnastiku v oddílu SG Poděbrady. Prošla…
Více

VLČKO JAN (alias Johnny Wolf)

*1977 Pražský rodák, který si splnil klukovský sen. Od dětství miloval film a hvězdy stříbrného plátna. Sbíral mince, známky, krabičky od zápalek, odznaky, plechovky od limonád, komiksové Čtyřlístky, výstřižky filmových hrdinů a filmové nosiče. Později v roce 2013 však zjistil, že lze sbírat i sochy, bysty, repliky a figurky filmových postav a naplno se pustil…
Více

TOLMAN JIŘÍ VLADIMÍR

*1878 – †1937 Knihkupec a nakladatel Jiří Tolman se narodil v Hradci Králové do rodiny příbuzensky spřízněné s českým vlastencem a významným nakladatelem českých knih 1. poloviny 19. století Janem Hostivítem Pospíšilem. Otec Jiřího Tolmana – Bohumil E. Tolman (1842–1903), byl synem známého pedagoga Liborína Tolmana. Vystudoval českou nižší reálku v Praze, kde pak krátce…
Více

POK PODĚBRADSKÝ VÁCLAV IGNÁT

*1829 – †1898 Básník, autor povídek pro mládež, překladatel a buditel Václav Pok se narodil v Poděbradech, a coby začínající literát si později přidal druhé jméno Poděbradský jako výraz své sounáležitosti s rodným městem. Pocházel ze starého a rozvětveného rodu Poků (také Peků), který žil v Poděbradech po mnoho generací. Už jeho otec Ignát Pok…
Více

O´CONNOR – VILINSKA VALERIIA

*1867 – †1930 Narodila se v obci Mykolaivka v gubernii Poltava na Ukrajině. Po studiích působila v rodišti jako ředitelka místní školy a vedla tamní ochotnické divadlo. Později odešla do Charkova, kde učila na církevní (pravoslavné) škole. Psala pedagogické články a fejetony do místních novin a vstoupila do Charkovské literární společnosti (byla členkou jejího publikačního…
Více

NOVÁK NOSEK JAN

*1986 Narodil se sice v pražské porodnici U Apolináře, stejně jako jeho matka Jana, ale hned po narození oba zamířili do Poděbrad, kde jeho rodiče už žili. Maminka nikdy nepoznala svého otce a matka jí zemřela ve čtrnácti letech. O mladé děvče se staraly tři tetičky. Dvě žily v Pístech, třetí v Poděbradech. Otec Václav…
Více

NEDOŠINSKÁ ANTONIE

*1885 – †1950 Nejznámější představitelka maminek a hospodyň nejen v prvorepublikovém filmu, ale i na divadelním jevišti měla poslední léta života problémy se srdcem. Bylo to spojené nejen s vrozenou chorobou, ale podpořila to také nadváha, kterou paní Nedošinská musela smluvně udržovat. Zní to sice bizarně, ale ve smlouvách na realizaci filmů (a natočila jich…
Více

MACHOVEC KAREL

*1959 Jako většina Poděbraďáků se narodil v porodnici v Městci Králové. Maminka Alena, rozená Svobodová byla také rodilou Poděbraďačkou. Velký pozitivní vliv na Karlovu výchovu měl její otec, Karlův dědeček František Svoboda, který byl za 1. republiky ředitelem okresní zdravotní pojišťovny. Jenže po Vítězném únoru pak mohl pracovat už jen jako nádeník, noční hlídač, občas…
Více

KRYŠPÍN VÁCLAV ST.

*1896 – †1973 Kryšpínové byli starý poděbradský měšťanský rod, který se zpočátku věnoval především klempířskému řemeslu v dílně a domě na Kostelním předměstí. Jeden z rozvětveného rodu Karel Kryšpín (1822–1895) se po studiích v Praze vrátil do rodných Poděbrad. Stal se písařem, později praktikantem lesního úřadu na poděbradském panství. Pomáhal při organizaci honů, čímž si…
Více