HAMPL JOSEF

800 poděbradských příběhů

*1938

Narodil se jako první dítě do rodiny známého poděbradského kožešníka Václava Hampla a jeho ženy Vlasty. Jeho tatínek, ještě jako mladý kožešník, se koncem dvacátých let minulého století vydal jako tovaryš sbírat zkušenosti do světa, navštívil mnoho zemí, například i jižní Ameriku, kde se naučil dokonce vydělávat kůže indiánským způsobem, ale hlavně pracoval jistou dobu v Anglii u kožešníka, který byl původem Čech. Tam se seznámil s jeho dcerou, kterou si později vzal. Právě maminka naučila svého syna Josefa anglicky, což mu později bylo velmi prospěšné v jeho profesi. Josef Hampl, po ukončení základní školy v Poděbradech, pokračoval ve studiu na Chemické průmyslové škole v Kolíně, kterou ukončil maturitou v roce 1957. Následně začal studovat na tehdejší Radiotechnické fakultě ČVUT v Poděbradech, kterou ukončil v roce 1962. Na škole pak zůstal jako odborný asistent na Katedře materiálu. Věnoval se technologii a vlastnostem materiálů užívaných v elektrotechnice, je autorem odborných článků, skript pro studenty a autorských osvědčení. O jeho odborných schopnostech svědčí i získání titul kandidáta technických věd. Vzhledem k tomu, že měl vždycky smysl pro fair play a to i v občanském životě, nevstoupil nikdy do KSČ, což způsobilo, že nezískal na Elektrotechnické fakultě docenturu. Po roce 1989 využil znalost angličtiny a vyučoval zahraniční studenty v přípravkách UK v Poděbradech v oboru fyzika, chemie a materiálové vlastnosti. Od mládí se věnoval sportu. Již jako dorostenec se zúčastnil přeboru republiky ve sprintech a ve skoku do dálky. Ve štafetě na 4x100m se stal přeborníkem republiky. Ve skoku dalekém zvítězil i v trojutkání Čechy-Morava- Slovensko. Později se však věnoval košíkové, hrál za Slavii Poděbrady VŠ, klub při FEL ČVUT, kde následně rovněž trénoval řadu družstev. Sport má rád, sportoval v různých odvětvích: volejbal, tenis, plavání, lyžování, turistika, jogging atd. Celý jeho život provází také velká láska k přírodě. Dodnes jezdí na kole po celý rok zejména podél Labe a sleduje život různých ptáků. Jelikož je otužilý, tak se při tom často vykoupe, i když již téměř začíná zima, nebo je jaro úplně na svém počátku. Josef Hampl je ženatý, jeho žena Eva (roz. Buřičová) je rovněž sportovně založená, dlouhá léta reprezentovala Poděbrady v košíkové. V posledních letech, před odchodem do důchodu, byla ředitelkou Domu dětí a mládeže. Jí, jako rovněž významné Poděbraďačce, je věnován speciální medailon. Jestliže o někom lze říci, že jsou to praví Poděbraďáci, pak to platí právě o Hamplových. Josef a Eva mají dvě děti, starší dceru Evu a mladšího syna Josefa. Eva se provdala za Poděbraďáka Luďka Píšu a manželka jeho syna Josefa je Marcela, rozená Kafková, rovněž Poděbraďačka. Eva a Josef Hamplovi mají celkem tři vnuky, jednu vnučku a 4 pravnoučata. Sportovní geny po prarodičích zřejmě vrchovatě dostal vnuk Štěpán, který je českým reprezentantem v běhu na 100m. Celá rozvětvená rodina Hamplů stále žije v Poděbradech. (VR)