NAVRÁTIL JOSEF

800 poděbradských příběhů

*1895 – †1961

Rodák z Lomnice nad Popelkou prošel v mládí studiem u Leoše Janáčka či Jaroslava Kvapila v Brně nebo u Ferdinanda Lachnera v Praze. Zde také absolvoval střední průmyslovou školu, kde byl sbormistrem pěveckého tělesa a dirigentem školního orchestru. Po příchodu do Poděbrad se architekt a stavební podnikatel Josef Navrátil zapojil do místního pěveckého spolku Hlahol. Nejprve zastával funkci archiváře, poté sbormistra ženského sboru, až převzal i sbor mužský (1928 – 1931, 1936 – 1937). Oba dva sbory v době jeho vedení zaznamenaly značný rozkvět a dosáhly na určitou uměleckou úroveň, o čemž svědčí pravidelné koncertování při různých městských i soukromých slavnostech a příležitostech, spolupráce s Divadelním spolkem Jiří i aktivní činnost ve Smetanově pěvecké župě polabské. Navrátil se rovněž po téměř tři roky angažoval jako jednatel této župy. Když v roce 1925 zemřel bývalý dlouholetý předseda Hlaholu, ředitel chlapecké obecné i měšťanské školy Karel V. Topinka, byl na návrh Josefa Navrátila založen tzv. Topinkův fond k postavení pěveckého domu Hlaholu v Poděbradech. Sám Navrátil se stal jednatelem přípravného výboru, a to až do roku 1937, kdy byl fond spojen pod jednu správu s Hlaholem. Za svou píli, obětavost a pracovitost byl nejprve jmenován čestným členem Hlaholu a dále odměněn čestným granátovým odznakem Pěvecké obce československé. Rovněž obdržel diplom od Spolku za postavení a udržování Smetanova domu POČ v Praze. Od Josefa Navrátila vzešel ještě jeden návrh, a to založit v Poděbradech muzeum Hlaholu. Tato idea vzešla v život v září 1934 pod záštitou městské rady, správní rady Uhličitých lázní a zřídel, Hellichova muzea Poděbradska, Pěvecké obce československé v Praze a Smetanovy pěvecké župy polabské. Muzeum Hlaholu, které sídlilo na 1. zámeckém nádvoří, se těšilo pravidelné návštěvnosti, mimo jiné do něj zavítali hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, herec Rudolf Deyl starší, dirigent Václav Talich či profesor hudebních věd a pozdější ministr školství Zdeněk Nejedlý. Činnost muzea přerušila druhá světová válka, znovuotevřeno bylo v roce 1946. Do funkce sbormistra mužského sboru Hlaholu nastoupil Josef Navrátil ještě jednou, a to v roce 1951, kdy byl zároveň spolek včleněn do Závodního klubu zaměstnanců školství a osvěty Revolučního odborového hnutí v Poděbradech. Po celá 50. léta však nadále koncertoval, organizoval koncerty jiných hudebních těles a často spolupracoval s Divadelním spolkem Jiří. Jeho činnost skončila nedlouho před stým výročím založení pěveckého polku.(BS)