VÁCHOVÁ EVA

800 poděbradských příběhů

*1928

V Poděbradech se narodila, žila a pracovala celý svůj dlouhý život. Po obecné škole v Poděbradech vystudovala reálné gymnázium v Nymburce, kde v roce 1947 maturovala. V letech 1947–1951 studovala a úspěšně absolvovala obor francouzština – němčina na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro nedostatek ruštinářů dálkově absolvovala studium ruštiny na Vysoké škole ruského jazyka a literatury, které ukončila v roce 1958 jako promovaný filolog. Působila snad na všech školách v regionu: v letech 1951–1954 v Libici, následně v Městci Králové, v Poděbradech učila v Sanatoriu dr. Filipa děti trpící chorobami srdce. V roce 1958 učila externě na elektrotechnické fakultě ČVUT. Evu Váchovou znali ale i v mateřských školách v Opočnici i v Odřepsích, zapsala se také do historie poděbradského EKO gymnázia. V letech 1954–1973 působila v Poděbradech na gymnáziu a od roku 1973 na Hotelové škole. První studenty dovedla k maturitě v roce 1956. Od roku 1990 zde vedla kurzy němčiny na Jazykové škole, a to až do odchodu do důchodu. Prostě Paní učitelka. Eva Váchová byla a je stále svými studenty milována, což potvrzují častá pozvání na abiturientské večírky, jichž se – pokud jí to zdraví dovolí – i přes záviděníhodný věk zúčastňuje. (ES)