Autor: admin

800 poděbradských příběhů

KUBIŠOVÁ MARTA

*1942 Narodila se v Českých Budějovicích, otec byl lékař. V roce 1952 se přestěhovala s rodiči a mladším bratrem Janem do Poděbrad, kde vystudovala gymnázium. Po maturitě pracovala v poděbradských sklárnách a tři roky marně usilovala o doporučení továrny k pohovorům na medicínu. Amatérsky zpívat začala s taneční kapelou, kterou sestavili muzikanti z lázeňského promenádního orchestru Poděbrady. V roce 1962 vyhrála konkurz do…
Více

KUDROVÁ DAGMAR

*1934 – †2010 Sklářská výtvarnice. Narodila se v Poděbradech, přesněji v Přední Lhotě, kam se její děda, majitel továrny na marmeládu, přestěhoval z pražských Vinohrad. Její rodiče si později našli byt v centru Poděbrad. Tam spolu se sestrou prožily strasti II. světové války. Když v 50. letech chtěly studovat, cejch továrníkových vnuček jim to znemožnil…
Více

MIKYŠKOVÁ ALENA

*1940 – †2008 Dcera poděbradského podnikatele a náměstka starosty Jaromíra Kerharta, se narodila 17.listopadu 1940. Měla dva bratry starší o sedm let, dvojčata Jardu a Vojtu. Před vánocemi 1942 byl její otec zatčen gestapem, protože podporoval rodiny zatčených a popravených spoluobčanů. V únoru 1943 zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Jeho manželka převzala řízení obchodu a…
Více

MINYDE MATĚJ

*1776 – †1843 Narodil se v Uhříněvsi u Prahy. Jeho rodiče Vilém Minyde a Kateřina rozená Smolíková tam měli chalupu a dva roky před Matějem se jim narodil ještě syn Jan. Podle uhříněveské matriky byl Vilém Minyde chalupníkem a také příležitostným zedníkem. Žádné jiné zprávy o dětství malého Matěje neznáme, sám se o sobě nikde nezmiňuje,…
Více

SINA JIŘÍ ŠIMON VON

*1782/3 – †1856 Majitel poděbradského panství, včetně města Poděbrad baron von Sina byl v letech 1839–1856 jedním z nejúspěšnějších bankéřů a obchodníků 1. poloviny 19. století v celé Rakouské monarchii. Jako jeden z mála mohl směle konkurovat velmi úspěšnému bankovnímu domu Rothschildů. Jiří Šimon se narodil a vyrůstal na území Osmanské říše. Dnes bychom však jeho domovinu nalezli v…
Více

NAVRÁTIL JOSEF

*1895 – †1961 Rodák z Lomnice nad Popelkou prošel v mládí studiem u Leoše Janáčka či Jaroslava Kvapila v Brně nebo u Ferdinanda Lachnera v Praze. Zde také absolvoval střední průmyslovou školu, kde byl sbormistrem pěveckého tělesa a dirigentem školního orchestru. Po příchodu do Poděbrad se architekt a stavební podnikatel Josef Navrátil zapojil do místního pěveckého spolku Hlahol. Nejprve zastával…
Více

NEUMANN STANISLAV KOSTKA

*1875 – †1947 V listopadu 1945 byl Stanislav Kostka Neumann jmenován prezidentem Benešem společně s dalšími 10 vynikajícími umělci národním umělcem. To bylo v době, kdy šlo ještě o prestižní titul, který se uděloval za skutečné tvůrčí mistrovství. A třebaže svým životem přispěl Neumann k tomu, že se stal ikonou komunistické ideologie, kterou oslavil řadou krásných básní i banálních…
Více

PŘEMYSL OTAKAR II.

*1233 – †1278 V pořadí pátý český král byl svým otcem původně určen pro církevní dráhu, ale nečekaná smrt prvorozeného bratra Vladislava z něj učinila následníka trůnu. Přemysl Otakar se podle pověsti narodil cestou v nedalekém Městci Králové, ale v Poděbradech zanechal svou nesmazatelnou stopu. Koncem šedesátých let třináctého století stál Přemysl Otakar II. na…
Více

RŮŽIČKA JIŘÍ

*1941 Do středostavovské poděbradské sokolské rodiny Josefa a Elišky Růžičkových se narodili tři sportovně nadaní sourozenci Rudolf, Jiří a Iva. A všichni nakonec skončili u basketbalu. Ovšem zejména Jirka díky nebývalé cílevědomosti a zřejmě i největší dávce zděděných genů prokazoval už odmala výjimečnou obratnost, rychlost a sílu. To ho také přivedlo až na samotný český…
Více

SAMEC VOJTĚCH

*1832 – †1887 Byl vysoký rakouský důstojník a jeden z prvních českých politiků pocházející z Poděbrad. V letech 1883 až 1885 byl poslancem Říšské rady za Národní stranu svobodomyslnou, známou jako mladočeši. Pocházel z chudých poměrů, ale v rakouské armádě se vypracoval do nejvyšších důstojnických pozic. Po měšťanské škole nastoupil do vojenské školy v Jičíně a už…
Více