Autor: admin

800 poděbradských příběhů

JIROVEC ANTONÍN

*1908 – †1972 Byl o pár minut mladším z dvojčat (druhé dvojče Josef), která přišla na svět v Nepřevázce u Mladé Boleslavi. Jejich vzdělání a tím i budoucí život jim tak trochu naplánoval tatínek Josef, který při svých železničních toulkách našel v Poděbradech v Palackého ulici již nefunkční zemědělskou usedlost pana Živnůstky a usoudil, že…
Více

KERHART JAROMÍR

*1897– †1943 Nejmladší ze čtyř synů podnikatele a okresního starosty Vojtěcha Kerharta se narodil v Poděbradech 1.dubna 1897 a na rozdíl od svých sourozenců své rodné město v dospělém věku neopustil. V mládí se Jarda vážně zajímal o techniku a byl by se rád stal inženýrem, ale kdo by potom převzal tatínkův podnik? Nejstarší bratr…
Více

KERHART OLDŘICH

*1895 – †1947 Talentovaný malíř a z dlouhých Kerhartů ten nejdelší, syn podnikatele a okresního starosty Vojtěcha Kerharta, se narodil v Poděbradech 25. ledna 1895. Už v mládí rád kreslil a maloval, stejně jako jeho starší bratr Vojtěch, s nímž si velmi dobře rozuměl. Ostatně výtvarné nadání se v rodině Kerhartově dědilo i v dalších pokoleních. Oldřichovi…
Více

KERHART VOJTĚCH ml.

*1892 – †1978 Druhorozený syn podnikatele Vojtěcha Kerharta, se narodil v Poděbradech 4.července 1892. Jako čtyřletý zažil slavné odhalení pomníku krále Jiřího. Vzpomínal, jak seděl na noze koně, když pomník vezli z Kluku do Poděbrad, aby ho instalovali na náměstí. Od malička dobře kreslil a v primě na gymnáziu v Praze chodil na hodiny kreslení…
Více

KERHART VOJTĚCH st.

*1863 – †1924 Přistěhoval se z Týnce nad Labem se svými rodiči a sourozenci do Poděbrad jako nemluvně, jeho matka Anna ho prý přinesla v košíku. Narodil se jako nejmladší z osmi dětí a žil až do konce svého života v Poděbradech. Jeho otec Jan Kerhart koupil v Poděbradech zbytek zemědělské usedlosti vedle právě dokončené…
Více

KOHOUTOVÁ HELENA

*1923 – †2009 Do Poděbrad přivedlo v roce 1911 šestiletou Helenu Marii a její dva starší sourozence vážné onemocnění otce. Úspěšný pražský architekt a stavitel Jan Brzák musel po ztrátě levého oka zanechat praxe a s celou rodinou se přestěhovali do nově postavené vilky v dnešní ulici Pionýrů. V Poděbradech začala Helena chodit do školy a aktivně také s rodiči…
Více

KROPÍK KAREL

*1950 JUDr. Karel Kropík, znalec bibliofilie, knižního umění, grafiky a výtvarného umění, přítel mnoha významných umělců a osobností (prof. František Dvořák, prof. Josef Koutecký, Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Ota Janeček ad.). Základní a střední vzdělání nabyté v Poděbradech později završil na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiu vedl v…
Více

KUBA LUDVÍK STARŠÍ

*1836 – †1901 Rod Kubů pocházel z nedalekého Křince. Nejstarším známým předkem byl tkadlec Jan Kuba. Jeho syn Konstantin se vyučil sládkem. Jako voják se dostal do Itálie. Tady měl příležitost rozvíjet své malířské vlohy a podle rodinné tradice dokonce soukromým studiem na výtvarné akademii v Benátkách. Po návratu z vojny se usadil ve Vídni,…
Více

PLICKA JAROMÍR

*1902 – †1979 Jaromír Plicka se narodil v Jindřichově Hradci, kde jeho otec Richard Plicka působil jako gymnaziální profesor. V Jindřichově Hradci Jaromír v letech 1909 až 1913 navštěvoval obecnou chlapeckou pětitřídní školu. Na podzim roku 1913 pak pokračoval ve studiích na C.k. vyšším gymnáziu v Jindřichově Hradci. Studia zakončil v červnu roku 1921 zkouškou…
Více

POLÁK PAVEL

*1941 – †2008 První prezident Rotary klubu po jeho znovu založení v Poděbradech, se narodil jako druhorozený syn do rodiny právničky a středoškolského profesora. Rodina žila v Mělníku, kde Pavel  nabýval základní životní hodnoty, především z kvalitního rodinného zázemí. Také proto se stal skautem. Do rodiny přibyli ještě dva bratři. Po přestěhování do Prahy, kde rodina bydlela v centru v Ostrovní…
Více